Mapy (2017)

MAPA PRE NÁVŠTEVNÍKOV FESTIVALU

1/ Kultúrne centrum (bočný vchod), Akademická ul. / CENTRÁLNY PREDAJ VSTUPENIEK
2/ Kultúrne centrum (hlavná sála), Kammerhofská ul.
3/ Radničné námestie, autobusová zastávka
4/ Terra Permonia, Radničné námestie
5/ Trotuár, Ul. Andreja Kmeťa  
6/ Kino Akademik, Námestie Svätej Trojice
7/ Areál Starého zámku, Starozámocká ul.
8/ Vysegrad Sanitary tent, Hostel Skautský dom (záhrada)
9/ Art Café, Akademická ul.
10/ Hotel GRAND Matej, Kammerhofská ul.
11/ Klub Spojár, Kammerhofská ul.

i – Informačné centrum, Námestie Svätej Trojice

P1 – Parkovisko na Akademickej ul.
P2 – Parkovisko pod Novým Zámkom
P3 – Parkovisko na Mládežníckej ul. (zadarmo)

 

MAPA PRE ÚČINKUJÚCICH A HOSTÍ

1/ Radničné námestie
2/ Kultúrne centrum (bočný vchod), Akademická ul. / AKREDITÁCIA
3/ Námestie Svätej Trojice
4/ Penzión Nostalgia, Višnovského 3
5/ Penzión Aura, Staromestská 7
6/ Hotel GRAND Matej, Kammerhofská ul.
7/ Hostel Skautský dom, Antona Pécha

P/ Parkovisko pre účinkujúcich a hostí, Radničné námestie