Mapy (2018)

MAPA PRE NÁVŠTEVNÍKOV FESTIVALU

1/ Kultúrne centrum (bočný vchod), Akademická ul. / CENTRÁLNY PREDAJ VSTUPENIEK
2/ Kultúrne centrum (hlavná sála), Kammerhofská ul.
3/ Radničné námestie, autobusová zastávka
4/ Námestie Svätej Trojice
5/ Kino Akademik, Námestie Svätej Trojice
6/ Areál Starého zámku, Starozámocká ul.
7/ Záhrada Hostela Skautský dom
8/ Art Café, Akademická ul. / FESTIVALOVÝ KLUB
9/ Kocka, Kammerhofská ul.
10/ Trotuár, Ul. Andreja Kmeťa

i – Informačné centrum, Námestie Svätej Trojice

P1 – Parkovisko na Akademickej ul.
P2 – Parkovisko pod Novým Zámkom
P3 – Parkovisko na Mládežníckej ul. (zadarmo)

 

MAPA PRE ÚČINKUJÚCICH A HOSTÍ

1/ Kultúrne centrum (bočný vchod), Akademická ul. / AKREDITÁCIA
2/ Radničné námestie
3/ Námestie Svätej Trojice
4/ Penzión Nostalgia, Višňovského 3
5/ Penzión Aura, Staromestská 7
6/ Ubytovanie Marína, Kutnohorská 1
7/ Hostel Skautský dom, Antona Pécha 2

P/ Parkovisko pre účinkujúcich a hostí, Radničné námestie