AMPLION 2024 AMPLION 2024

Telefón a e-mail na celý tím pekne na jednom mieste.
Nech sa páči.

Organizátor festivalu:

Ansámbel nepravidelného divadla n.o.
Akademická 327/2
969 01 Banská Štiavnica
Slovenská republika

Korešpondenčná adresa:

Ján Fakla
Sitnianska 6
974 11 Banská Bystrica

Registračné údaje:

IČO: 51280027
DIČ: 2120659332
Registrácia: Okresný úrad Banská Bystrica č. OVVS/NO-24/2017
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: MgA. Ján Fakla, riaditeľ n.o.